Måltider i öknen – Picnic in the Desert (2023)

Book

/
Kirja / Bok
30 €
(post fee
included)Nina Åström:
Måltider i öknen – Picnic in the Desert   (2023)
 
Artisten, låtskrivaren och evangelisten Nina Åström ger i sin bok på sitt personliga öppenhjärtiga sätt glimtar från sin 35-åriga karriär som sträckt sig från kyrkor till konsertsalar och från Eurovisionen till fängelser. Sammanlagt har Åström arbetat i över 30 länder och givit ut 17 album varav Avoin taivas sålde platina i Finland år 2020.
 
Fastän länder och omständigheter växlar förblir tron på Jesus och nådens budskap den bärande kraften. Varför följa Jesus? Varför är Bibeln viktig? Hur förhålla sig till offentlighet, känslor eller förändringar i livet? Åström skriver om trosfrågor och sin inre värld med den varma och reflekterande ton som blivit bekant genom podcaster och videobloggar.
 
Boken publiceras på svenska-engelska och finska-engelska och innehåller tidigare opublicerat bildmaterial.
 

 
Singer-songwriter and evangelist Nina Åström describes in her book the different stages and events of her 35-year career from churches to concert halls, and from the Eurovision Song Contest to prisons. She does this in her warm, open and straightforward manner. She has worked in more than 30 countries and released 17 albums, of which Avoin taivas sold platinum in Finland in 2020.
 
Even though countries and circumstances vary, the leading light for her has been faith in Jesus and the message of grace. Why follow Jesus? Why is the Bible so important? How should one be disposed towards publicity, feelings and changes in life? Åström unpacks these themes and questions of faith and reveals her inner world in a warm and reflective way.
 
The book is released in Finnish-English and Swedish-English editions and contains previously unpublished photo material.