Vårt arbete / Stöd oss

Kärnan i mitt kall och i mitt arbete är att förmedla nåd och sanning i Kristus

Kärnan i mitt kall och i mitt arbete är att förmedla nåd och sanning i Kristus – till människor som inte (ännu) hör till Honom men också till människor som redan följer Jesus. I praktiken sker det här på många olika sätt: det kanske mest kända sättet är mitt fängelsearbete i olika länder, men mitt kall innefattar en stor mängd platser av olika slag och olika former av media. Det kan gälla kyrkor, konsertsalar, drog rehab, mentorskap, musikvideor, podcasts, intervjuer, radio-/TV-program, studioarbete etc. Genom åren har det blivit möjligt för mig att finna nya kanaler för att förmedla budskapet om Jesus Kristus.

…musiken har öppnat dörrar och hjärtan som annars kunde ha hållits hårt stängda.

Eftersom musiken utgör en så viktig del av det jag gör medför det tilläggskostnader för arbetet och resandet eftersom det behövs ljudåtergivning mm., men å andra sidan har det klart framgått att musiken har öppnat dörrar och hjärtan som annars kunde ha hållits hårt stängda. Vi har sett att så många människors liv har förändrats, vi har sett ögon som strålar av Jesu närvaro så att jag själv känner mig mycket privilegierad att få fortsätta arbetet så länge det är Herrens vilja.

…det hittas alltid fler möjligheter att vittna om Jesus än vad man kanske föreställer sig…

År 2001 började jag med fängelsearbetet, först i Ryssland (före det hade jag arbetat omkring tio år i olika västländer). Intill denna dag har jag arbetat i fängelsemiljöer i Ryssland, Ukraina, Finland, de baltiska länderna, Balkan, Israel, Kirgizistan, Nepal, Holland och Canada.

Vi samarbetar i praktiken alltid med ett lokalt fängelsearbete – av flera olika orsaker: vi vill att det blir en fortsättning av att de (nya) troende växer i lärjungaskap, man ser till att säkerhetsaspekten och de praktiska arrangemangsfrågorna beaktas, samt att det bara är så gott att ha gemenskap med andra som tror på Jesus och att arbeta tillsammans med sådana som är erfarna i arbetet – båda parterna delar erfarenheter och livet i Kristus. Ett tillägg på resorna, liksom också annars i livet, är att det alltid hittas fler möjligheter att vittna om Jesus än vad man kanske föreställer sig: fängelsets personal, t.ex. personalen på hotell och matserveringar, och många andra ”oplanerade” möten. Vanligen när jag besöker någon stad/något land strävar jag efter att ha ett mångsidigt program: konserter i fängelser, i församlingar osv., mediaarbete samt mentorskap/undervisning och kontaktskapande.

Den här uppgiften är i ett fortlöpande dynamiskt förändringstillstånd efterhand som Den Helige Ande öppnar och stänger och nya sätt att förmedla Det Glada Budskapet öppnas

Nuförtiden består mitt team på t.ex. fängelseresor utöver mig vanligen av en finländsk musiker, en lettisk ljudansvarig samt av ett lokalt team som följer med oss och i det ingår vanligen även en tolk. 

I många länder har vi goda kontakter till fängelseadministrationen och det finns mycket arbete. Den här uppgiften är i ett fortlöpande dynamiskt förändringstillstånd efterhand som Den Helige Ande öppnar och stänger och nya sätt att förmedla Det Glada Budskapet öppnas för mig och mitt team. Ett exempel på detta är den ökade mängden mediaarbete.

Varje människa, oberoende av i vilka omständigheter hon är, har skapats till Guds avbild och är därför oändligt värdefull. Till detta kommer, som Bibeln berättar för oss, att varje människa har syndaskuld och har ett trängande behov av att få förlåtelse och bli återlöst. Jesus är denna Förlossare och nu är det möjligt att finna den mening och riktning i livet som Gud hade tänkt när Han skapade oss. När man blir född pånytt och livet börjar förändras, leder det till att det också sker förändringar i omgivningen. Jag har sett det med egna ögon.

När man blir född pånytt och livet börjar förändras, leder det till att det också sker förändringar i omgivningen.

De människor som stöder mig och mitt team i det vi gör för att främja Guds rike är för det första kallade att be för oss och för de människor och situationer som vi möter. För det andra är också det ekonomiska stödet viktigt i evangelisationsarbetet, det behövs – men är naturligtvis ändå frivilligt. Jag inbjuder dig att komma med i gänget; du kan göra det genom att ta kontakt via “Kom med i stödringen” informationsfältet här nedan.

Vi vill också berätta vad som händer i arbetet, om resorna mm., men också om våra planer.

I Kristus,

Nina Åström

Stöd vårt arbete

Kom med i stödringen

  Your Name / Nimesi / Ditt namn

  Your Email / Sähköpostiosoitteesi / Din epost

  Additional info / Lisätiedot / Tilläggsinfo

  Please send me / Minulle saa lähettää / Sänd mig gärna:
  info on offers and products / infoa tarjouksista ja tuotteista / info om erbjudanden och produkter

  Stöd ekonomiskt

  Ifall du vill stöda vårt arbete ekonomiskt, kan du göra det via bankförbindelsen nedan.


  Avainmedia Lähetysjärjestö ry
  Danske Bank FI56 8000 1800 1807 55
  Osuuspankki FI61 5132 0520 0080 12

  Medlen används för Avainmedias mediamissionsarbete i Finland och utomlands.

  (Via referensnumret 50021 går medlen till Nina Åströms evangelisationsarbete)

  Insamlingstillstånd fr.o.m. 2022

  Penninginsamlingstillståndets nummer: RA/2021/1670
  Beviljat till: Avainmedia Lähetysjärjestö ry
  Jäspilänkatu 2, 04250 Kerava
  Beviljare: Polisstyrelsen 9.12.2021
  Tid för penninginsamlingstillståndet: fr.o.m 1.1.2022

  Dataskyddsbeskrivning

  Dataskyddsbeskrivning för Nina Åströms stödringsregister. Datum 23.6.2020.

  REGISTERANSVARIG
  A Little Bit Productions (Nina Åströms enskilda firma), Rödsövägen 114, 67400 Karleby.
  FO-nummer 1594936–6

  KONTAKTPERSON I REGISTERFRÅGOR
  Bernhard Åström, tfn 044 3366 059, benni.astrom@gmail.com.

  REGISTRETS NAMN
  Nina Åströms stödringsregister.

  PERSONUPPGIFTERNAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
  Personuppgifterna får vi av de registrerade själva via e-post, per telefon eller på annat sätt. Vi använder personuppgifter om de registrerade för:
  – information om Nina Åströms evangelisations- och mediaarbete och hur det kan stödjas
  – information om Nina Åströms skivor, böcker och andra produkter och tjänster (t.ex. konserter, vloggar, videon o.d.) som A Little Bit Productions säljer, erbjuder eller förmedlar.

  Om de registrerade kan följande uppgifter registreras och behandlas:
  – namn, adress, telefonnummer, e-postadress, språk och andra nödvändiga kontaktuppgifter
  – feedback, önskemål, godkännanden, motsättningar, begränsningar o.d. uppgifter från de registrerade.

  ÖVERLÅTELSE OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
  Personuppgifterna behandlas endast av de personer som för sitt arbetes skull behöver göra det. Vi överlåter inte personuppgifter åt utomstående. Vi överför inte personuppgifter till tredje land.

  LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
  Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning.

  DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
  Dataskyddslagstiftningen garanterar den registrerade rättigheter som beskrivs nedan. Dessa rättigheter förstärker integritetsskyddet och ger den registrerade möjlighet att kontrollera hur personuppgifterna behandlas. Rättigheterna innefattar
  – rätt till insyn
  – rätt till rättelse
  – rätt till radering
  – rätt till begränsning av behandling
  – motsättningsrätt
  – överföringsrätt
  Begäran som gäller rättigheterna ovan kan göras genom att kontakta den registeransvariges kontaktperson per telefon eller e-post.

  – rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet
  Om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid mot dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, kan du lämna in ett klagomål till Dataombudsmannens byrå.

  DATASÄKERHETEN FÖR PERSONUPPGIFTERNA
  Personuppgifterna lagras i en databas, som är skyddad för obehörig användning. Endast de personer som behöver informationen för att sköta uppgifter enligt användningsändamålen har tillgång till databasen. Databasen är skyddad med hjälp av lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar.

  Mera info

  Ifall du önskar mera info, skicka din fråga via formuläret nedan.

   Your name / Nimesi / Ditt namn

   Your email / Sähköpostiosoitteesi / Din epost

   Question / Kysymys / Fråga

   Foton

   /
   Situationer från våra resor