Ministry / Support

Support our work

/
Tue työtämme / Stöd vårt arbete

You can support Nina in her ministry by joining the mailing list and pray for the work. We will notify you about planned trips and also keep you posted on the trips/the work on a regular basis.

Join the mailing list by filling the form below.

Voit tukea Ninan lähetystyötä liittymällä tukirenkaaseen, joka rukoilee Ninan työn puolesta. Lähetämme tietoa tulevista matkoista ja kerromme matkoista/työstä säännöllisesti. Liity tukirenkaaseen täyttämällä allaoleva lomake – anna meille nimesi, s-postiosoitteesi, katuosoitteesi ja puhelinnumerosi (jos haluat).

Du kan stöda Ninas missionsarbete genom att komma med i en stödring, som ber för arbetet. Vi skickar dig regelbundet info om kommande resor och berättar om resorna/arbetet. Fyll i formuläret nedan om du vill vara med i detta viktiga arbete!

Join mailinglist

/
Liity tukirenkaaseen / Kom med i stödringen

Your Name / Nimesi / Ditt namn

Your Email / Sähköpostiosoitteesi / Din epost

Additional info / Lisätiedot / Tilläggsinfo

Tue taloudellisesti / Stöd ekonomiskt

Jos haluat tukea työtämme taloudellisesti, voit tehdä sen alla olevan pankkiyhteyden kautta.

Om du vill stöda artbetet ekonomiskt, kan du göra det genom bankförbindelsen nedan.


Avainmedia Lähetysjärjestö ry
Danske Bank FI56 8000 1800 1807 55
Osuuspankki FI61 5132 0520 0080 12

Viitenumero: 50021 (tärkeä, sama kummassakin pankkiyhteydessä)

Keräyslupa / Insamlingstillstånd 2017-2021

Rahankeräysluvan numero:
RA/2016/487
Luvan saaja: Avainmedia Lähetysjärjestö ry
Myöntäjä: Poliisihallitus 15.9.2016
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017 – 31.12.2021 koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Penninginsamlingstillståndets nummer: RA/2016/487
Beviljat till: Avainmedia Lähetysjärjestö ry
Beviljare: Polisstyrelsen 15.9.2016
Tid och område för penninginsamlingstillståndet: 1.1.2017 – 31.12.2021 hela landet förutom Åland.

Lisätietoa / Mera info

Jos kaipaat lisätietoa, lähetä kysymyksesi allaolevan lomakkeen avulla.
Ifall du önskar mera info, skicka din fråga via formuläret nedan.

Nimesi / Ditt namn

Sähköpostiosoitteesi / Din epost

Kysymys / Fråga